Yang turut hadir di dalam majlis itu adalah Ketua Sektor Pengurusan.

  • A  Yang turut hadir dalam majlis itu ialah    √
  • B   Yang turut menghadiri dalam majlis itu adalah    Χ
  • C   Yang turut hadir di dalam majlis itu ialah    Χ
  • D   Yang turut hadir di dalam majlis itu adalah    Χ

Komen:-

  1. menghadiri dalam majlis SEPATUTNYA menghadiri majlis, adalah SEPATUTNYA ialah;
  2. di dalam majlis SEPATUTNYA dalam majlis;
  3. di dalam majlis  X, adalah  X