Tema: Bahasa

Tugasan: Kepentingan/kebaikan menguasai pelbagai bahasa

Isi-isi:-

  • memudahkan kita berhubung atau berkomunikasi dengan seseorang yang berlainan bangsa atau negara
  • meningkatkan keyakinan diri
  • membantu kita mendalami pelbagai bidang/disiplin ilmu
  • menjadi jambatan kepada kita membina kerjaya pada masa hadapan
  • mengukuhkan semangat perpaduan antara kaum