Kebanyakan pelajar sudah memahami bagaimana proses penggandaan kata majmuk atau kata tunggal. Contohnya:-

 • Penggandaan kata majmuk
 1. pengetua sekolah  > pengetua-pengetua sekolah
 2. ketua bilik  > ketua-ketua bilik
 • Penggandaan kata tunggal
 1. bola  > bola-bola / bebola
 2. cantik  > cantik-cantik

Masalah akan timbul apabila ada segelintir pelajar menganggap kata setara sebagai kata majmuk dan cuba menggandakan kata tersebut seperti kata majmuk.

 • Kata setara
 1. ibu bapa  > ibu-ibu bapa / ibu bapa-ibu bapa     X
 2. adat resam  > adat-adat resam / adat resam-adat resam    X
 3. pinggan mangkuk  > pinggan-pinggan mangkuk / pinggan mangkuk-pinggan mangkuk     X
 4. periuk belanga  > periuk-periuk belanga / periuk belanga-periuk belanga    X
 5. lembu kambing  > lembu-lembu kambing / lembu kambing-lembu kambing   X

Kata setara ialah kata yang terdiri daripada dua patah kata yang setara dari segi makna ataupun jenisnya, contoh:-

 • lembu kambing   > lembu sejenis  binatang ternakan; kambing pun sejenis binatang ternakan
 • pinggan mangkuk  > pinggan – alatan di dapur; mangkuk pun alatan di dapur

Berbanding kata majmuk:

 • guru besar  > guru – pekerjaan; besar – kata adjektif
 • balai polis  > balai – ialah pejabat / tempat; polis – pekerjaan

# Kata majmuk ialah kata terdiri daripada dua kata yang tidak setara.

 • Kata setara tidak boleh digandakan seperti kata majmuk.
 • Untuk menunjukkan banyak atau ‘jamak’ kita terpaksa menggunakan kata bilangan pada kata setara:-
 1. semua ibu bapa
 2. semua pinggan mangkuk
 3. kebanyakan lembu kambing