• kurang kesedaran dalam diri dan masyarakat
 • kempen antimerokok yang dilaksanakan sejak beberapa tahun gagal
 • pengaruh daripada media massa, masyarakat sekeliling
 • kegagalan institusi keluarga mendidik anak-anak
 • pendidikan kesihatan yang dilaksanakan di sekolah tidak memberikan apa-apa kesan kepada pelajar dan masyarakat
 • golongan berpengaruh seperti ahli politik, artis, doktor yang merokok memberikan teladan yang negatif kepada masyarakat
 • langkah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan terhadap larangan menjual rokok kepada remaja bawah 18 tahun lemah atau gagal
 • kesungguhan pihak-pihak berkenaan dalam menangani ¬†gejala ini boleh dipertikaikan
 • peranan syarikat pengeluar rokok dalam mempengaruhi golongan remaja amat berjaya
 • kerajaan masih membenarkan rokok dijual di mana-mana premis
 • banyak pemimpin agama yang terlibat dengan masalah ketagihan rokok
 • rokok masih mampu dibeli oleh masyarakat

Nak hisap lagi...?

Nak hisap lagi...?