Semua kanak-kanak(A) kecil mestilah mendapat kasih-sayang(B) yang sempurna daripada(C) ibu bapa. Tiada kesalahan(D)

  • Jawapannya ialah B: (kasih sayang bukannya kata ganda tetapi kata setara)
Permata hati penulis

Permata hati penulis