• Permulaan: Murni menziarahi ibunya di kampung dan memujuknya agar mengikutnya ke bandar.
  • Perkembangan: Jemah bersetuju untuk mengikut Murni pulang ke bandar apabila Mak Timah sanggup menunggu rumah dan menjaga ayam itiknya.
  • Konflik: Perbuatan Jemah menajak rumput di halaman rumah dan menebang anak pokok ketapang menimbulkan kemarahan Jamal, menantunya.
  • Klimaks: Jemah melalui surat meminta Murni pulang ke kampung dengan segera bagi menyelesaikan urusan pertukaran nama tanah yang dibelinya untuk hari tua Murni dan Jamal.
  • Peleraian: Murni berasa terharu akan tindakan ibunya, manakala Jamal menginsafi dirinya yang tidak pandai merancang masa depan walaupun dia seorang perancang ekonomi.