Archive for Ogos 7, 2009


 • juru > juruwang, juruacara
 • maha > mahasiswa, mahaguru
 • tata > tatabahasa, tatatertib
 • pra > prasejarah, prasangka
 • sub > subgolongan, subtopik
 • eka > ekabahasa, ekawarna
 • dwi > dwitahunan, dwifungsi
 • tri > trigonometri, tribunal
 • panca > pancaindera, pancasila
 • pasca > pascasiswazah, pascakolonial

Kata kerja transitif mestilah diikuti oleh objek (KN). Lihat rumus di bawah:-

 • KKT ——–>Objek (KN)
 • menghadiahkan (KKT) → sepasang baju (Objek /KN)
 • Emak menghadiahkan sepasang baju kepada saya.   √
 • Emak menghadiahkan kepada saya sepasang baju.   Χ
 1. menghadiahkan (KKT)
 2. kepada > bukan objek: kepada ialah kata sendi nama

Tajuk-tajuk petikan ringkasan PMR yang pernah ditanya mengikut tahun ialah:-

 • 2002: Budaya membaca
 • 2003: Faedah bersukan
 • 2004: Pengaruh iklan
 • 2005: Usaha Perdana Menteri untuk membangunkan negara
 • 2006: Langkah berjimat cermat
 • 2007: Perubatan tradisional
 • 2008: Amalan pemakanan yang baik
 • 2009: ?????

Antara soalan / tajuk soalan esei bahan rangsangan (Soalan B) ialah:

 • 2005: Kitar semula
 • 2006: Kebaikan bergotong-royong
 • 2007: Aktiviti sempena pesta flora
 • 2008: Kesan banjir
 • 2009: ?????