Kata pemeri ‘adalah’ digunakan di depan ‘kata adjektif dan ‘kata sendi nama, lihat rumus di bawah:-

 • adalah + KA (kata adjektif)
 1. Baju itu adalah sangat cantik.
 2. Tembakan itu adalah tepat ke sasaran.
 • adalah + KSN(kata sendi nama)
 1. Pemimpin itu adalah dari Kelantan.
 2. Buku itu adalah untuk pelajar baru.

SEBENARNYA kata pemeri adalah / ialah TIDAK BOLEH digunakan di depan kata kerja (KK).

‘dinasihati’ > kata kerja

JADI….

 • adalah dinasihati   X
 • adalah berdasarkan   X
 • adalah merupakan   X
 • adalah menjadi   X
 • adalah digalakkan   X
 • adalah dimaklumkan   X
 • adalah merujuk   X
 • adalah mengikut   X