Lihat maksud kata yang hampir sama bunyinya ini:-

  • tonggak = asas, tulang belakang, minum air dengan gelojoh
  • tunggak = hutang/bayaran yang belum dijelaskan
  • togok = batang kayu yang dibuang dahannya

Contoh ayat:-

  1. Amin menjadi tonggak keluarga selepas kematian ayah.
  2. Kerana terlalu dahaga dia menonggak air dari cerek itu.
  3. Dia belum dapat membayar hutangnya yang tertunggak.
  4. Togok kayu itu dibakar untuk mendapatkan arang.