Petikan statistik:

  • Berdasarkan keputusan SPM 2008, hanya 26.9% calon luar bandar lulus bahasa Inggeris.
  • 73.1% calon luar bandar gagal memperoleh sijil SPM jika kerajaan menggunakan syarat baru lulus SPM iaitu mesti lulus Bahasa Inggeris.

Ulasan tulisan Kadir Dikoh, Perth, Australia, Berita Minggu: 9 Ogos 2009.

Remaja yang tercicir daripada arus pendidikan...?

Remaja yang tercicir daripada arus pendidikan...?