Sesetengan kata berimbuhan ber…an telah membawa maksud banyak atau jamak. Oleh itu kata nama sebelumnya tidak perlu digandakan lagi. Lihat contoh di bawah:-

 • belon-belon besar bergantungan SEPATUTNYA belon besar bergantungan
 • bintang-bintang berkerdipan SEPATUTNYA bintang berkerdipan
 • bendera-bendera berkibaran SEPATUTNYA bendera berkibaran
 • daun-daun berguguran SEPATUTNYA daun berguguran
 • monyet-monyet bergayutan SEPATUTNYA monyet bergayutan
 • burung-burung berterbangan SEPATUTNYA burung berterbangan
 • sampah-sampah bertaburan SEPATUTNYA sampah bertaburan
 • lembu-lembu berkeliaran SEPATUTNYA lembu berkeliaran
 • mayat-mayat bergelimpangan SEPATUTNYA mayat bergelimpangan

Raja buah .... dan farisian

Raja buah .... dan farisian

  Advertisements