Archive for Ogos 15, 2009


Mesej melalui kartun…?

Pelbagai pendekatan boleh diguna pakai dalam menerapkan unsur-unsur pendidikan dalam kalangan masyarakat, terutama golongan pelajar. Jika masyarakat Melayu lampau, penggunaan peribahasa amatlah popular. Kini lakaran kartun pula yang mengambil tempat….?

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Uutusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Sejak merdeka hingga kini Malaysia sudah mempunyai 15 orang Menteri Pelajaran/ Pendidikan. Antaranya ialah:-

 • Y.B. Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein (1955 – 1957)
 • Y.B. Encik Mohd Khir bin Johari (1957 – 1960)
 • Y.B. Encik Abdul Rahman bin Talib (1960 – 1962)
 • Y.B. Kapt. Hj. Abdul Hamid bin Khan (1962 – 1964)
 • Y.B. Encik Abdul Rahman bin Talib (1964 – 1965)
 • Y.B. Encik Mohd Khir bin Johari (1965 – 1969)
 • Y.B. Datuk Hj. Abdul Rahman bin Ya’kub (1969 – 1970)
 • Y.B. Datuk Hussein bin Onn (1970 – 1973)
 • Y.B. Encik Mohamad bin Yaacob (1973 – 1974)
 • Y.B. Dr. Mahathir bin Mohamad (1974 – 1981)
 • Y.B. Datuk Sulaiman bin Daud (1981 – 1984)
 • Y.B. Datuk Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi (1984 – 1986)
 • Y.B. Encik Anwar bin Ibrahim (1986 – 1991)
 • Y.B. Datuk Amar Dr. Sulaiman bin Hj. Daud (1991 – 1994)
 • Y.B. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak (1994 – 1999)
 • Y.B. Tan Sri Dato’ Musa bin Mohamad (1999 – 2004)
 • Y.B. Datuk Hishammuddin bin Tun Hussein (2004 – 2009)
 • Y.B. Tan Sri Muhyiddin bin Yassin (2009 – kini)

images (17)