Sejak merdeka hingga kini Malaysia sudah mempunyai 15 orang Menteri Pelajaran/ Pendidikan. Antaranya ialah:-

 • Y.B. Dato’ Abdul Razak bin Dato’ Hussein (1955 – 1957)
 • Y.B. Encik Mohd Khir bin Johari (1957 – 1960)
 • Y.B. Encik Abdul Rahman bin Talib (1960 – 1962)
 • Y.B. Kapt. Hj. Abdul Hamid bin Khan (1962 – 1964)
 • Y.B. Encik Abdul Rahman bin Talib (1964 – 1965)
 • Y.B. Encik Mohd Khir bin Johari (1965 – 1969)
 • Y.B. Datuk Hj. Abdul Rahman bin Ya’kub (1969 – 1970)
 • Y.B. Datuk Hussein bin Onn (1970 – 1973)
 • Y.B. Encik Mohamad bin Yaacob (1973 – 1974)
 • Y.B. Dr. Mahathir bin Mohamad (1974 – 1981)
 • Y.B. Datuk Sulaiman bin Daud (1981 – 1984)
 • Y.B. Datuk Abdullah bin Hj. Ahmad Badawi (1984 – 1986)
 • Y.B. Encik Anwar bin Ibrahim (1986 – 1991)
 • Y.B. Datuk Amar Dr. Sulaiman bin Hj. Daud (1991 – 1994)
 • Y.B. Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Hj. Abdul Razak (1994 – 1999)
 • Y.B. Tan Sri Dato’ Musa bin Mohamad (1999 – 2004)
 • Y.B. Datuk Hishammuddin bin Tun Hussein (2004 – 2009)
 • Y.B. Tan Sri Muhyiddin bin Yassin (2009 – kini)

images (17)