Pelbagai pendekatan boleh diguna pakai dalam menerapkan unsur-unsur pendidikan dalam kalangan masyarakat, terutama golongan pelajar. Jika masyarakat Melayu lampau, penggunaan peribahasa amatlah popular. Kini lakaran kartun pula yang mengambil tempat….?

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Uutusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia

Khazim, Utusan Malaysia