• untuk memproses dan menyimpan data atau maklumat
  • untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan berita semasa
  • untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah
  • untuk memudahkan pelajar berkomunikasi secara maya dengan guru mahupun rakan
  • untuk dijadikan alat mengulang kaji pelajaran
  • untuk memberikan hiburan dan kegembiraan kepada pelajar
  • menjadi bahan penyebar dakwah kepada pelajar

images (20)images (21)images (22)