3(c):

  1. Gerakan Cintailah Bahasa Kita telah dilancarkan untuk mendokong usaha kemasyarakatan bahasa Melayu.
  2. Setiap pusat melupuskan sampah hendaklah sentiasa di pantau supaya mesra alam dan tidak memudaratkan penduduk sekitarnya.
  3. Pengurusan syarikat itu mensasarkan peningkatan jualan prodaknya sebanyak tujuh puluh peratus dalam jangka masa setahun.

Khazim ...www.tutor.com.my

Khazim ...www.tutor.com.my

Jawapan:-

1.  mendokong  –  mendukung; kemasyarakatan – memasyarakatkan

2.  melupuskan – pelupusan; di pantau – dipantau

3.  mensasarkan – menyasarkan; prodaknya – produknya

Advertisements