• membawa masuk teknologi dan sistem pengurusan yang lebih moden serta tenaga profesional yang pakar dan produktif:- melatih tenaga kerja tempatan, negara boleh meniru pengurusan yang lebih canggih;
  • mengurangkan kadar pengangguran kerana wujudnya peluang kerja yang banyak dalam pelbagai sektor:- pelaburan asing bertambah, maka peluang pekerjaan akan meningkat, pendapatan perkapita negara akan meningkat, taraf hidup rakyat semakin baik;- mengurangkan kadar jenayah.
  • menambahkan pendapatan negara:- daripada bayaran cukai, mengurangkan pengaliran wang keluar, bahan mentah dapat diproses di dalam negara dan harga lebih berdaya saing jika dieksport nanti;
  • meningkatkan pembangungan infrastruktur seperti sistem pengangkutan, pelabuhan, bandar baru:- taraf hidup dan sosial rakyat meningkat.
  • mengeratkan hubungan kerjasama antara negara:- mewujudkan iklim politik yang stabil.
  • menjamin kejayaan wawasan negara menjadi sebuah negara maju.

180px-Final_assembly_2

Pelaburan ....teknologi canggih...?

Pelaburan ....teknologi canggih...?

m1a1-980120-a-0000k-002-s