3(d)

  1. Atur susun perabot di dalam dewan pameran itu dilakukan oleh sesetengah dari pekerja syarikat tersebut.
  2. Kebanyakan penduduk-penduduk desa itu akan bergotong-royong apabila tiba musim membajak padi.
  3. Selepas musim pilihan raya umum, biasanya terdapat setengah pihak yang membuat spekulasi tentang pindaan kabinet yang akan dibuat oleh Perdana Menteri.

Jawapan:-

  1. atur susun > susun atur, dari  >  daripada
  2. penduduk-penduduk  >  penduduk, membajak  >  menuai
  3. setengah  >  sesetengah/setengah-setengah, pindaan  >  perubahan