Bahasa Melayu bukanlah sahaja suatu alat berkomunikasi dan medium untuk memperoleh ilmu, tetapi juga terkandung dalamnya cara berfikir, konsep alam, nilai masyarakat serta ilmu tradisi, agama dan budaya Melayu juga jati diri bangsa.

Menurut satu kajian oleh Open University di London, bahasa Melayu diramal akan menjadi bahasa keempat dunia dalam tempoh 30 tahun lagi.

Kajian itu juga mendapati bahawa bahasa Inggeris tidak akan lagi menjadi bahasa pertama dunia sebaliknya akan dirampas kedudukannya oleh bahasa Mandarin dan Sepanyol.

Sebagai persiapan, semua anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai peringkat hendaklah berusaha memupuk bahasa ibunda kita ini agar apabila tiba waktunya, bahasa ini telah benar-benar bersedia menjadi bahasa dunia.

Ubah suai daripada tulisan asal oleh Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh, Mingguan Malaysia: 28 Disember 2008

Sasterawan Negara

Sasterawan Negara