Betul atau salah ayat di atas?

  • SALAH…
  • SEPATUTNYA …
  • Ibu memberi saya buku itu ATAU
  • Ibu memberikan buku itu kepada saya.

Lihat contoh ayat di bawah:-

  • Cikgu mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar 3 Gamma.   √
  • Cikgu mengajar pelajar 3 Gamma Bahasa Melayu.   √