Tugasan 1:

  • Tulis karangan berdasarkan tajuk- tajuk di bawah:-
  1. Gejala remaja lari dari rumah bukan sahaja berpunca daripada masalah keluarga semata-mata tetapi juga berpunca daripada sikap remaja itu sendiri. Huraikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut.
  2. Anda selaku setiausaha telah diminta menyediakan satu laporan tentang aktiviti-aktiviti yang telah berlangsung sempena Perkhemahan Agung Badan Beruniform anjuran sekolah anda. Tulislah laporan itu selengkapnya.
  3. Berdasarkan peribahasa “Sudah terantuk baru tengadah”, tulislah suatu karangan yang berkesan dan menarik.

Tugasan 2:

  • Semua pelajar dikehendaki menyediakan 10 soalan objektif yang SUKAR dan mengelirukan. Dapatkan soalan tersebut sama ada melalui buku ataupun soalan-soalan percubaan dari mana-mana negeri.

Semua tugasan ini mesti dihantar pada hari pertama sekolah dibuka.