1. Minyak-minyak yang tumpah akibat perlanggaran dua buah kapal kargo di Selat Melaka itu boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar yang teruk.
  • Ayat di atas SALAH.
  • Kesalahannya adalah kerana kata ‘minyak’ yang digandakan.
  • Kata ‘minyak’ telah membawa makna banyak dan tidak perlu digandakan.