Perkara utama yang perlu dilakukan sebelum proses menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif ialah:-

 • kenali ‘subjek’, ‘objek’ dan ‘kata kerja’
 • RUMUS:-
 1. Ayat aktif = Subjek diutamakan ( subjek di depan ayat)
 2. Ayat pasif = Objek diutamakan ( objek di depan ayat )

Contoh:

 1. Dia mengajarkan Bahasa Melayu di sekolah itu. > Ayat aktif
 • Dia (subjek)
 • Bahasa Melayu (objek)
 • mengajarkan (kata kerja aktif transitif)

TUKARKAN KEPADA AYAT PASIF

 1. Bahasa Melayu diajarkan oleh dia di sekolah itu. > Ayat pasif
 • Bahasa Melayu (objek)
 • dia (subjek)
 • diajarkan (kata kerta pasif)