Tema:

  • Semangat perjuangan mempertahankan tanah air daripada terlepas ke tangan penjajah.

Persoalan:

  • Kesan buruk pengaruh penjajah:-
  1. Pengaruh penjajah menyebabkan masyarakat tempatan mula mementingkan kebendaan dan membelakangkan agama Islam.
  • Tamak yang membawa padah:-
  1. Tuan William dan Tuan Robert yang bersikap tamak akhirnya mereka menemui ajal.
  2. Mereka gagal mendapatkan puncak Gunung Tahan seperti yang dicita-cita oleh mereka.
  • Cinta akan tanah air:-
  1. Watak seperti Ratu Bongsu, Kusina dan perempuan tua mempunyai rasa cinta akan tanah air yang tinggi dan sanggup berkorban nyawa demi mempertahankannya.