• Masyarakat moden lebih cenderung untuk hidup bersendirian tanpa gangguan orang lain.
 • Mereka yang memiliki kemewahan berasa tidak perlu bergantung kepada orang lain.
 • Sikap terlalu materialistik menyebabkan mereka mengamalkan sikap mementingkan diri sendiri.
 • Mereka juga beranggapan bahawa amalan kejiranan seperti bermuafakat, tolong-menolong sebagai membazirkan masa dan tiada faedah.
 • Sifat keakuan yang menebal dan khuatir untuk menghulurkan bantuan.
 • Kurangnya nilai pendidikan agama dalam diri.
 • Kurangnya kesedaran betapa semangat kejiranan amat penting dipraktikkan.
 • Struktur petempatan yang moden juga mengehadkan perhubungan antara jiran.
 • Kesuntukan masa dan peluang telah memburukkan keadaan.
 • Kurangnya kempen kesedaran oleh pihak berwajib, badan NGO dan pertubuhan agama.
 • Perbezaan status dan darjat dalam kalangan masyarakat juga merenggangkan lagi hubungan.
 • Perbezaan pegangan politik dan kaum boleh memburukkan keadaan.