4. Majlis itu berlangsung dengan lancarnya mengikut ……………… yang dirancang.

  • A  tatacara
  • B  tataacara  √
  • C  tatatertib
  • D  tataurusan

Jawapan: B

Komen:-

  1. Tatacara bermaksud adat resam / adat setempat / peraturan
  2. Tataacara bermaksud susunan acara
  3. Tatatertib bermaksud peraturan
  4. Tataurusan bermaksud cara menguruskan sesuatu
Advertisements