18. Kita harus bekerjasama menyelesaikan segala masalah demi untuk kepentingan bersama.

 • A  demi kepentingan bersama  √
 • B  sebab kepentingan bersama
 • C  demi kerana kepentingan bersama
 • D  demi untuk kepentingan bersama

Jawapan: A

Komen:

 1. Kata sendi tidak boleh digunakan berturut-turut, contoh lain seperti:-
 • selain dari / daripada / untuk
 • oleh kerana
 • sejak dari

19. Hidangan kari kepala ikan yang kakak masak sedap sangat.

 • A  yang dimasak kakak sedap sangat  √
 • B  kakak yang masak sedap sangat
 • C  yang dimasakkan oleh kakak sedap sangat
 • D  yang kakak masak sedap sangat

Jawapan: A

Komen:

 1. Ayat pasif diri ke-3, kata kerja pasifnya berimbuhan awalan di-
Advertisements