• Dasar Teknologi Hijau Negara (DTHN) dilancarkan pada 24 Julai 2009.
  • Tenaga hijau merujuk kepada penggunaan sumber-sumber tenaga yang tidak mencemarkan alam dan boleh diperbaharu seperti angin, tenaga nuklear, dan tenaga suria.
  • Teknologi hijau telah dibangunkan di Jepun dan di Jerman sejak tahun 1990-an lagi.
  • Protokol Kyoto 1997 merupakan persetujuan dalam Persidangan Rangka Kerja PBB tentang perubahan iklim dunia.
  • Gas rumah hijau ialah karbon dioksida, metana, nitrus oksida, sulfur heksafluorida, kloroflurokarbon (CFC) dan perfluorokarbon (PFC).
  • Kesan rumah hijau ialah pemanasan yang berlaku apabila kepekatan gas rumah hijau di dalam satu ruangan tertutup meningkat dan menghalang haba daripada mudah terbebas.


    Advertisements