Archive for September 5, 2009


Soalan Kedah: Percubaan 2007…?

20. Peristiwa amuk di Universiti Virginia Tech, telah banyak mengorbankan nyawa yang tidak berdosa.

 • A  telah membunuh banyak nyawa
 • B  telah mengorbankan banyak nyawa
 • C  telah banyak mengorban nyawa
 • D  telah banyak mengorbankan nyawa

Jawapan: D

Komen:

 1. KKT ————-> Objek

21. Semua ketua kelas disarankan agar mewujudkan sudut taman bagi memperindahkan kelas mereka.

 • A  mengindah kelas
 • B  mengindahi kelas
 • C  memperindah kelas
 • D  memperindahkan kelas

Jawapan: C

Komen:

 1. Awalan berangkap: memper + KA > tidak perlu imbuhan akhiran.
 2. Contoh lain seperti memperdalam, memperlebar, memperluas, memperindah, mempertajam, memperhebat dan lain-lain.

 • Sebagai elemen penggerak bagi mencapai wawasan negara.
 • Melaporkan peristiwa dalam dan luar negara kepada masyarakat.
 • Menjadi cerminan masyarakat.
 • Menjadi saluran suara rakyat menyatakan pendapat, komen dan bantahan.
 • Membangkitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan proses pembangunan.
 • Menjadi ejen penyebar dasar kerajaan ke seluruh pelosok tanah air.
 • Memberikan sumbangan dan membantu menghapuskan kemiskinan.
 • Memenuhi tanggungjawab sosial melalui pendedahan masalah rakyat yang perlu dibantu kerajaan.
 • Berperanan mendidik masyarakat menjadi golongan yang bersedia menyahut seruan kerajaan membangunkan negara.


9. Oleh sebab (A) jalan ceritanya yang menarik, persembahan drama itu mereka tonton (B)  berkali-kali biarpun (C)  harga tiketnya agak mahal. Tiada kesalahan (D)

Jawapan: B

Komen:

 1. Ayat di atas ialah ayat pasif diri ketiga (mereka)
 2. Kata kerja pasif ketiga perlu ditambahkan imbuhan awalan di- (ditonton)
 3. Ayat di atas sepatutnya ditulis begini:-
 • Oleh sebab jalan ceritanya yang menarik, persembahan drama itu ditonton oleh mereka berkali-kali biarpun harga tiketnya agak mahal.

29. Peribahasa berikut membawa maksud tidak dapat dipisahkan lagi.

 • A  Bagai pahat dengan penukul
 • B  Bagai api dengan asap
 • C  Seperti anjing dengan kucing
 • D  Bagai cincin dengan permata

Jawapan: B

Komen:

 1. Peribahasa A bermaksud orang yang malas.
 2. Peribahasa C bermaksud orang yang sering bergaduh.
 3. Peribahasa D bermaksud pasangan yang cocok.