• Sebagai elemen penggerak bagi mencapai wawasan negara.
  • Melaporkan peristiwa dalam dan luar negara kepada masyarakat.
  • Menjadi cerminan masyarakat.
  • Menjadi saluran suara rakyat menyatakan pendapat, komen dan bantahan.
  • Membangkitkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang kepentingan proses pembangunan.
  • Menjadi ejen penyebar dasar kerajaan ke seluruh pelosok tanah air.
  • Memberikan sumbangan dan membantu menghapuskan kemiskinan.
  • Memenuhi tanggungjawab sosial melalui pendedahan masalah rakyat yang perlu dibantu kerajaan.
  • Berperanan mendidik masyarakat menjadi golongan yang bersedia menyahut seruan kerajaan membangunkan negara.


Advertisements