6. Tok Samat ……………….. akan cucunya yang sedang menuntut di luar negara.

 • A  rindu
 • B  merindukan
 • C  merindui
 • D  merindu

Jawapan:  A

Komen:

 1. KKTT ————> KSN (akan) [ rindu akan ]
 2. KKT ————-> Objek [ merindui cucunya ]

1. Para guru senantiasa mengambil berat …………… kemajuan pelajaran anak-anak didiknya.

 • A  terhadap
 • B  dengan
 • C  tentang
 • D  kepada

Jawapan:  C

Komen:

 1. terhadap  digunakan pada benda yang konkrit > terhadap guru, terhadap kucing, terhadap kereta dan lain-lain.
 2. tentang digunakan pada benda abstrak > tentang kesihatan, tentang kebajikan, tentang kasih sayang dan lain-lain.

Patriotik...? Khazim...

Patriotik...? Khazim...

Bola, hari-hari main bola...?

Bola, hari-hari main bola...? Khazim..