Penggunaan kedua-dua frasa seperti di atas sering kita lihat, cuma apakah kedua-duanya betul?

Kata bilangan (satu) dan (setengah) tidak boleh ditulis berturutan, dan mestilah diselangselikan dengan kata nama.

  • 11/2 jam > dibaca satu jam setengah
  • RM2.50 > dibaca dua ringgit lima puluh sen

JADI,

  • satu setengah jam   X
  • satu jam setengah  √
Advertisement