Archive for September 9, 2009


Penanda wacana…?

Penanda wacana ialah unsur penting yang berfungsi untuk mengaitkan idea dalam satu ayat dengan idea dalam ayat yang lain.

Penanda wacana dapat berfungsi sebagai penjalin kesinambungan antara ayat dengan ayat.

Walau  bagaimanapun, pemilihan penanda wacana mestilah bersesuaian dengan ayat dan isi yang hendak digabungkan.

Antara penanda wacana yang biasa dipakai ialah:-

 • oleh sebab itu
 • namun begitu
 • seterusnya
 • selain itu
 • walaupun demikian
 • namun demikian
 • kemudian
 • selepas itu
 • sebelum itu
 • sebaliknya
 • di samping itu
 • justeru
 • mujurlah
 • sebenarnya
 • sehubungan itu
 • dalam pada itu
 • hal ini demikian
 • tambahan pula
 • lantaran itu
 • akan tetapi
 • akhirnya
 • malangnya dan lain-lain lagi.
jambatan

Penghubung daratan...?

Advertisement

Terdapat beberapa jenis ayat pasif, antaranya:-

 • Ayat pasif ¬†I (menggunakan kata ganti diri I) dan ayat pasif II (menggunakan kata ganti diri II), contohnya:-
 1. Buku itu saya baca sejak semalam. > Ayat pasif I
 2. Buku itu awak baca sejak semalam. > Ayat pasif II
 • Ayat pasif III (menggunakan kata ganti diri III), contoh:-
 1. Buku itu dibaca oleh beliau sejak semalam. > Ayat pasif III
 2. Buku itu dibaca oleh mereka sejak semalam. > Ayat pasif III
 3. Buku itu dibaca beliau sejak semalam. > Ayat pasif III
 • Ayat pasif berimbuhan ter-, contohnya:-
 1. Kereta itu terhempak oleh pokok mangga yang tumbang.
 2. Rumah itu terbina oleh penduduk kampung.
 • Ayat pasif berimbuhan ber- dan ke-an, contohnya:-
 1. Pinggan mangkuk itu bersusun dengan rapi.
 2. Ayah kehujanan ketika balik dari masjid.
 3. Rumah Ali kecurian malam tadi.
 4. Seluar itu belum berjahit lagi.
 • Ayat pasif dengan kata bantu ‘kena’, contohnya:-
 1. Perempuan itu kena pukul oleh budak jahat.
 2. Mereka kena marah oleh Cikgu Azemi.
 3. Harimau ganas itu kena tembak oleh pemburu.