Archive for September 10, 2009


Kesalahan: Frasa sendi…?

Cuba lihat contoh kesalahan penggunaan frasa sendi dan pembetulannya:-

 • dari ayah > daripada ayah
 • membeli buku dari kedai itu > membeli buku daripada kedai itu
 • di tengah hari > pada tengah hari
 • terpengaruh dengan iklan > terpengaruh oleh iklan
 • terhadap tuntutan > tentang tuntutan
 • bencikan kamu > benci akan kamu
 • di dalam pertandingan > dalam pertandingan
 • demi untuk dia > demi dia / untuk dia
 • antara faktor-faktor > antara faktor
 • antara Ali dan Ahmad > antara Ali dengan Ahmad
 • dari tahun ke setahun > dari setahun ke setahun / dari tahun ke tahun

Khazim...

Khazim...

Kesalahan frasa adjektif juga kerap ditanyakan dalam peperiksaan. Antara contoh kesalahan frasa adjektif dan pembetulannya ialah:-

 • memperluaskan pengetahuan > memperluas pengetahuan
 • diperluaskan peluang > diperluas peluang
 • amat pandai betul > amat pandai sekali
 • begitu cantik sekali > begitu cantik / cantik sekali
 • dia kenal sekali > dia terkenal sekali
 • sungai itu terpanjang > sungai itu paling panjang
 • kasut-kasut itu cantik-cantik belaka > kasut itu cantik-cantik belaka

  Pelajar seharusnya peka akan beberapa kesalahan bahasa seperti kesalahan frasa kerja, antara contoh kesalahan frasa kerja dan pembetulannya ialah:-

  • berdasarkan kepada maklumat  > berdasarkan maklumat
  • balik kampung > balik ke kampung
  • membangunkan banyak daerah > banyak membangunkan daerah
  • menghadiahi sebuah buku > menghadiahkan sebuah buku
  • memasakkan nasi > memasakkan ayah
  • mengenepikan isu > mengetepikan isu
  • menenggelamkan kawasan rendah > menenggelami kawasan rendah
  • berbincang masalah > berbincang tentang masalah
  • menceritakan tentang kisah > menceritakan kisah
  • mententeramkan keadaan > menenteramkan keadaan
  • dan lain-lain.

  11. Banyak(A) kanak-kanak di(B) daerah itu tidak bersekolah kerana kesempitan(C) hidup. Tiada kesalahan.(D)

  Jawapan: D

  Komen:

  1. Kata banyak / ramai boleh digunakan.
  2. Walaupun kanak-kanak ialah kata ganda, tetapi tidak membawa maksud jamak / plural.

  12. Sultan yang ditabalkan(A) sebagai Yang di-Pertuan Agong(B) tinggal(C) di Istana Negara yang terletak di ibu negara. Tiada kesalahan(D)

  Jawapan: C

  Komen:

  1. ‘tinggal’ sepatutnya digantikan dengan kata ‘bersemayam’ (bahasa istana)

  7. Pelajar-pelajar yang berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara diingatkan agar pandai menjaga ………… diri rakyat Malaysia.

  • A  tatatertib
  • B  tatasusila
  • C  tatanegara
  • D  tatacara

  Jawapan:  B

  Komen:

  1. tatasusila bermaksud adat sopan santun dan budi pekerti yang baik
  2. tatatertib bermaksud peraturan yang mesti dipatuhi / disiplin
  3. tatanegara bermaksud bentuk pemerintahan negara
  4. tatacara bermaksud adat istiadat

  18. Allahyarham Mokhtar Dahari ialah di antara pemain-pemain bola sepak yang berkaliber di rantau Asia suatu ketika dahulu.

  • A  ialah antara pemain
  • B  adalah antara pemain
  • C  adalah antara pemain-pemain
  • D  ialah di antara pemain-pemain

  Jawapan: B

  Komen:

  1. Kata pemeri ‘adalah’ digunakan di depan kata sendi nama.
  2. Kata ‘di antara’ membawa maksud tempat.
  3. Kata ‘antara’ membawa maksud banyak / jamak, kata nama selepasnya tidak perlu dgandakan.