Kesalahan frasa adjektif juga kerap ditanyakan dalam peperiksaan. Antara contoh kesalahan frasa adjektif dan pembetulannya ialah:-

  • memperluaskan pengetahuan > memperluas pengetahuan
  • diperluaskan peluang > diperluas peluang
  • amat pandai betul > amat pandai sekali
  • begitu cantik sekali > begitu cantik / cantik sekali
  • dia kenal sekali > dia terkenal sekali
  • sungai itu terpanjang > sungai itu paling panjang
  • kasut-kasut itu cantik-cantik belaka > kasut itu cantik-cantik belaka