Kata ‘cencang’ bermaksud tetak kecil-kecil atau halus-halus dengan parang, pisau dan lain-lain.

‘Mencencang’ bermaksud menetak, memotong sesuatu menjadi halus-halus atau kecil-kecil.

Manakala ‘cincang’ pula bermaksud sejenis tumbuhan. Walaupun dalam kamus dituliskan ‘cincang’ merujuk maksud ‘cencang’, maka adalah lebih baik kita terus menggunakan kata ‘cencang’ kerana maksudnya lebih jelas.

Oleh hal itu, ‘peribahasa air dicincang, tiada putus’ sepatutnya ditukar kepada ‘air dicencang, tiada putus’. Peribahasa ini bermaksud perselisihan antara adik-beradik akhirnya berbaik juga.

Ok…..?