Sejak 14 September hingga 16 September 2009, penulis tidak berkesempatan untuk memperlengkap blog ini kerana terpaksa menghadiri Mesyuarat Pemurnian Pertandingan Bahas ala Parlimen Sekolah Berasrama Penuh di Hotel Grand Continental, Kuala Lumpur.

Insya-Allah, penulis akan segera mengemaskinikan blog ini dengan menjawab segala permasalahan yang dikemukakan oleh pelajar secepat mungkin serta memasukkan info-info baru untuk panduan semua apabila berkesempatan nanti.

Sekian, terima kasih.