Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4, muka surat 914: kata leluasa bermaksud tidak terbatas atau tidak tersekat-sekat. Kata ini juga bermaksud kawasan yang luas, terbuka.

Maksud kata berleluasa pula ialah berbuat sesuatu dengan bebas atau sesuka hati. Contoh ayat:

  1. Kejadian rompakan semakin berleluasa di dalam negeri.
  • leluasa bukanlah berasal daripada kata luas yang kemudiannya ditambah imbuhan le-.
  • leluasa / luasa ialah kata yang tergolong sebagai kata lama yang jarang-jarang digunakan kini (tidak produktif)
Advertisement