11. Oleh sebab(A) hujan lebat pada pagi itu, upacara pengkebumian(B) jenazah pembesar negara itu akan dilakukan pada sebelah(C) petang. Tiada kesalahan(D)

12. Kehadiran(A) dif-dif kehormat(B) ke Majlis Graduasi SM. Sains Tengku Muhd Faris Petra disambut(C) oleh Tuan pengetua. Tiada kesalahan(D)

13. Antara(A) yang dibincangkan di dalam(B) mesyuarat itu termasuklah masalah disiplin para(C) pelajar. Tiada kesalahan(D)

14. Jurulatih pasukan hoki Faris yang baharu(A) mencuba(B) untuk menggunakan tiga orang penyerang di satu-satu(C) masa. Tiada kesalahan(D)

Jawapan:

 • 11 – B
 • 12 – A
 • 13 – B
 • 14 – C

Komen: (Jika ada pertanyaan)

1. Orang kampung berpusu-pusu untuk melihat bangkai ikan paus yang ………. di pantai PCB.

 • A  terlantar
 • B  terdampar
 • C  terbaring
 • D  terbengkalai

2. Disebabkan terlalu sejuk, kedua-dua belah tangan Ali menjadi ………………..

 • A  beku
 • B  kejur
 • C  tegang
 • D  kaku

3. Ayah terpaksa …………… tanah dusun kepada pihak bank untuk membiayai pengajian abang di luar negara.

 • A  memawahkan
 • B  menyewakan
 • C  memajakkan
 • D  mencagarkan

Jawapan:

 1. B
 2. B
 3. D