• Bahagian A (Meringkas): Keistimewaan-keistimewaan Bahasa Melayu
  • Bahagian A(ii) Pemahaman:
  • Bahagian B (Esei Bahan Rangsangan): Langkah-langkah memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat.
  • Bahagian C (Esei Umum):
  1. Pasukan rumah sukan anda tidak dapat mempertahankan kejuaraan dalam temasya sukan sekolah pada tahun ini. Tuliskan usaha-usaha yang perlu diambil oleh pasukan rumah sukan anda untuk merebut kejuaraan itu kembali.
  2. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menentukan kecemerlangan masa depan anak-anak mereka. Berikan pendapat anda.
  3. Sempena sambutan Hari Koperasi Sekolah, anda terpilih untuk menyampaikan ceramah yang bertajuk ‘Kebaikan-kebaikan Membeli Barangan Buatan Malaysia’. Sediakan ceramah itu selengkapnya.
  4. Masyarakat dapat memainkan peranan penting dalam membanteras kejadian jenayah yang semakin meningkat sejak akhir-akhir ini. Huraikan peranan-peranan tersebut.
  5. Peribahasa ‘Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’ patut menjadi amalan rakyat Malaysia. Tuliskan sebuah karangan yang menjelaskan maksud peribahasa tersebut.
  • Bahagian D (Novel): Persoalan:- Menghormati orang tua, Ketaatan kepada agama dan Ketabahan menghadapi cabaran:- Berikan contoh peristiwa bagi setiap persoalan di atas.