Archive for September 27, 2009


 • Bahagian A (Meringkas): Punca-punca yang menyebabkan masalah banjir kilat di bandar.
 • Bahagian A(ii) Pemahaman:
 • Bahagian B (Esei Bahan Rangsangan): Keperluan mengambil makanan yang ┬áseimbang.
 • Bahagian C (Esei Umum):
 1. Bergotong-royong dalam melakukan sesuatu pekerjaan merupakan amalan yang mulia. Huraikan kepentingan amalan bergotong-royong dalam kalangan pelajar.
 2. Kemampuan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amatlah baik. Nyatakan kelebihan jika kita memiliki kemampuan tersebut.
 3. Anda sebagai setiausaha sebuah kelab di sekolah telah diminta oleh jawatankuasa menulis sepucuk surat kepada Tuan Pengetua untuk memohon kebenaran bagi mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang. Tulislah surat itu selengkapnya.
 4. “Melentur buluh biarlah dari rebungnya”.
 5. Ombak laut terus memukul pantai. Orang ramai semakin asyik bermain air di gigi pantai. Ada yang datang bersendirian dan ada juga yang berkeluarga. Gambarkan suasana yang menarik di pantai tersebut.
 • Bahagian D (Novel): Jelaskan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada watak utama dalam novel Tg.1 dan Tg.3.
Advertisement
 • Bahagian A (Meringkas): Langkah-langkah membendung jenayah.
 • Bahagian A(ii) Pemahaman:
 • Bahagian B (Esei Bahan rangsangan): Kelebihan dan kekurangan tinggal di kampung.
 • Bahagian C (Esei Umum):
 1. Anda selaku setiausaha telah diminta menyediakan satu laporan tentang aktiviti-aktiviti yang berlangsung sempena Minggu Karnival Kokurikulum di sekolah anda. Tuliskan laporan anda selengkapnya.
 2. Masalah remaja lari dari rumah bukan berpunca daripada masalah keluarga tetapi berpunca daripada sikap remaja itu sendiri. Mengapakah fenomena ini terus berlaku? Huraikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.
 3. Sahabat pena anda yang berada di luar negara ingin mengetahui jenis-jenis permainan tradisional yang popular di negara anda. Tuliskan surat anda selengkapnya.
 4. Kemajuan sains dan teknologi membawa perubahan besar kepada pembangunan negara. Berikan pendapat anda.
 5. Tulis sebuah cerita berdasarkan pepatah Melayu yang berbunyi “Sudah terantuk, baru tengadah”.
 • Bahagian D (Novel): Persoalan:- Kanang (Kegigihan menentang musuh) dan Tragedi 4 Dis (Ketabahan menghadapi dugaan hidup) – Huraikan 4 contoh peristiwa berkaitan persoalan di atas, iaitu 2 peristiwa daripada novel Tg.2 dan 2 peristiwa daripada novel Tg.3.