• Bahagian A (Meringkas): Punca-punca yang menyebabkan masalah banjir kilat di bandar.
  • Bahagian A(ii) Pemahaman:
  • Bahagian B (Esei Bahan Rangsangan): Keperluan mengambil makanan yang  seimbang.
  • Bahagian C (Esei Umum):
  1. Bergotong-royong dalam melakukan sesuatu pekerjaan merupakan amalan yang mulia. Huraikan kepentingan amalan bergotong-royong dalam kalangan pelajar.
  2. Kemampuan berkomunikasi dalam pelbagai bahasa amatlah baik. Nyatakan kelebihan jika kita memiliki kemampuan tersebut.
  3. Anda sebagai setiausaha sebuah kelab di sekolah telah diminta oleh jawatankuasa menulis sepucuk surat kepada Tuan Pengetua untuk memohon kebenaran bagi mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang. Tulislah surat itu selengkapnya.
  4. “Melentur buluh biarlah dari rebungnya”.
  5. Ombak laut terus memukul pantai. Orang ramai semakin asyik bermain air di gigi pantai. Ada yang datang bersendirian dan ada juga yang berkeluarga. Gambarkan suasana yang menarik di pantai tersebut.
  • Bahagian D (Novel): Jelaskan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat pada watak utama dalam novel Tg.1 dan Tg.3.