• Bahagian A (Meringkas): Langkah-langkah membendung jenayah.
  • Bahagian A(ii) Pemahaman:
  • Bahagian B (Esei Bahan rangsangan): Kelebihan dan kekurangan tinggal di kampung.
  • Bahagian C (Esei Umum):
  1. Anda selaku setiausaha telah diminta menyediakan satu laporan tentang aktiviti-aktiviti yang berlangsung sempena Minggu Karnival Kokurikulum di sekolah anda. Tuliskan laporan anda selengkapnya.
  2. Masalah remaja lari dari rumah bukan berpunca daripada masalah keluarga tetapi berpunca daripada sikap remaja itu sendiri. Mengapakah fenomena ini terus berlaku? Huraikan pendapat anda tentang pernyataan di atas.
  3. Sahabat pena anda yang berada di luar negara ingin mengetahui jenis-jenis permainan tradisional yang popular di negara anda. Tuliskan surat anda selengkapnya.
  4. Kemajuan sains dan teknologi membawa perubahan besar kepada pembangunan negara. Berikan pendapat anda.
  5. Tulis sebuah cerita berdasarkan pepatah Melayu yang berbunyi “Sudah terantuk, baru tengadah”.
  • Bahagian D (Novel): Persoalan:- Kanang (Kegigihan menentang musuh) dan Tragedi 4 Dis (Ketabahan menghadapi dugaan hidup) – Huraikan 4 contoh peristiwa berkaitan persoalan di atas, iaitu 2 peristiwa daripada novel Tg.2 dan 2 peristiwa daripada novel Tg.3.