Penulis kesal kerana masih ada orang yang mahu berbahasa tetapi ‘tak tahu bahasa’! Kesalahan yang dilakukan pula amat memalukan (kalau boleh digunakan). Dan kadang-kadang orang yang membuat kesalahan itu bukannya sahaja orang awam biasa tetapi juga para pakar bahasa, penulis buku dan akhbar serta orang-orang yang terlibat dalam bidang penyiaran.

Misalnya penggunaan kata ‘dokong’ atau ‘mendokong’, setahu penulis makna ‘dokong’ ialah sejenis buah yang bergugus-gugus seperti langsat dan banyak dijual pada musim buah-buahan tempatan.

Kata ‘Mendokong’ tak tahulah di mana berasalnya? Yang menyakitkan hati penulis adalah kerana ramai orang menggunakan ‘mendokong’ sebagai ganti kepada kata ‘mendukung’; contohnya:-

  • mendokong tanggungjawab
  • mendokong peranan
  • mendokong seruan kerajaan dan lain-lain.
  • mendokong 1Malaysia

Merujuk Kamus Dewan Edisi ke-4 muka surat 369, kata ‘dukung’ bermaksud:

  1. kain pengendong
  2. membawa, memikul, menyokong, berusaha untuk berjaya, menegakkan, membantu bersama-sama, mengemukakan dan menyampaikan.

SEPATUTNYA, pengguna bahasa yang budiman sekalian menggantikan penggunaan kata yang tidak wujud dalam kamus itu (mendokong) dengan kata mendukung. Kerana ….

JADI …

  • mendukung tanggungjawab
  • mendukung peranan
  • mendukung seruan kerajaan dan lain-lain.
  • mendukung 1Malaysia