10. Kami telah memberikan(A) jaminan untuk memperbaiki(B) taraf hidup rakyat di kawasan pedalaman(C). Tiada kesalahan(D)

Jawapan: B

Komen: Kata adjektif apabila menerima imbuhan awalan berangkap ‘memper-‘ dan ‘diper-‘, maka tidak boleh dimasukkan imbuhan akhiran lagi.

  • memperbaik / membaiki
  • diperbaik / dibaiki bukannya diperbaiki
  • mempercepat / dipercepat bukannya mempercepatkan / mempercepati

14. Cahaya bulan purnama yang menerangi(A) malam, diserikan bintang-bintang(B) berkerdipan di langit menjadikan malam itu indah nian(C). Tiada kesalahan(D).

Jawapan: B

Komen: Kata bintang tidak perlu digandakan lagi kerana kata berkerdipan itu telah membawa maksud banyak.