5. Pelantikan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-6 …………. oleh seluruh rakyat.

 • A    dilaung-laungkan
 • B    dialu-alukan
 • C    diuar-uarkan
 • D    diwara-warakan

Jawapan: B

6. Sajak yang berjudul ‘Dunia Hipokrasi’ nukilan Farid BO telah ………. dalam akhbar harian pada minggu lepas.

 • A    tercatat
 • B    tertulis
 • C    tersiar
 • D    termuat

Jawapan: C

1. …………….. sedang memeriksa akaun Syarikat Bfast yang baru ditubuhkan.

 • A    Juru audit
 • B    Juruaudit
 • C    Jurukira
 • D    Juru kira

Jawapan: B

9. Tragedi(A) tanah runtuh yang mengerikan itu adalah(B) disebabkan oleh kecuaian pihak pemaju yang mengabaikan(C) aspek keselamatan. Tiada kesalahan(D)

Jawapan: B

Komen: Kata pemeri tidak boleh digunakan di depan kata kerja.

11. Akibat kegawatan(A) ekonomi, lepasan universiti sekarang menghadapi(B) masalah untuk memperolehi(C) pekerjaan. Tiada kesalahan(D)

Jawapan: C

Komen: Ejaan salah > memperoleh