18. Kepetahan pendebat dalam pertandingan Debat Sekolah-sekolah ASEAN amat hebat sekali.

 • A   tersangat hebat sekali
 • B    tersangat hebat sungguh
 • C    begitu hebat sekali
 • D   amat hebat sekali

Jawapan: D

19. Perarakan Hari Kemerdekaan disertai oleh pelajar dari beberapa buah sekolah-sekolah di sekitar Kuala Lumpur.

 • A    daripada beberapa buah sekolah
 • B     daripada beberapa sekolah
 • C     dari beberapa buah sekolah
 • D     dari beberapa buah sekolah-sekolah

Jawapan: C

21. Jasa para guru yang mendidik kami selama ini akan dikenang oleh kami sepanjang hayat.

 • A     kami akan kenang
 • B     kami akan mengenang
 • C     akan kami kenang
 • D     akan dikenang oleh kami

Jawapan: C