Penulis banyak menerima pertanyaan tentang penggunaan ‘kk’ dan ‘k’ dalam sistem ejaan. Penulis tidak bermaksud untuk menjawab soalan berkaitan Dato’ K! Sebenarnya penggunaan ‘kk’ dan ‘k’ ini mudah apabila para pelajar rajin membuat penelitian.

  • Penggunaan ‘kk’ sebenarnya khusus untuk kata kerja, contohnya:-
  1. meletakkan, mendudukkan, menidakkan, menompokkan, memasakkan,
  • Penggunaan ‘k’ pula biasanya khusus untuk kata nama, contohnya:-
  1. peletakan, pendudukan, tindakan, tompokan, masakan, penaklukan,

JADI ‘kk’ digunakan untuk mengejakan kata kerja manakala ‘k’ pula khusus untuk mengejakan kata nama.