Pendahuluan:

AR: Amalan bergotong-royong dalam kalangan masyarakat kita terutamanya di kampung-kampung amatlah diutamakan.

AR: Walaupun begitu, amalan yang diwarisi sejak zaman berzaman ini semakin dipinggirkan oleh masyarakat hari ini terutamanya oleh masyarakat yang mendiami kota-kota besar.

AA: Pelbagai manfaat yang akan diperoleh masyarakat apabila menjadikan gotong-royong sebagai amalan dalam kehidupan mereka.

Perenggan Isi:

Antara manfaat gotong-royong kepada masyarakat ialah:-

 1. menjadikan sesuatu kerja itu lebih mudah dan cepat disiapkan } menjimatkan masa, wang ringgit dan tenaga
 2. mengeratkan hubungan persaudaraan antara anggota masyarakat } saling bekerjasama, percaya-mempercayai
 3. merapatkan jurang perbezaan dalam masyarakat, contohnya antara golongan kaya dengan yang miskin, golongan pegawai dengan buruh kasar dan lain-lain
 4. mewujudkan keadaan yang harmoni dan selamat di sesebuah kawasan kejiranan
 5. membantu mencegah kejadian jenayah di sesebuah kawasan petempatan
 6. mendidik generasi muda tentang kepentingan gotong-royong dan kenapa perlu dikekalkan
 7. membentuk peribadi dan yang luhur dalam kalangan masyarakat

Antara UBI / peribahasa yang sesuai digunakan:-

 • bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat
 • bagai aur dengan tebing
 • berat sama dipikul, ringan sama dijinjing
 • melentur buluh biarlah dari rebungnya
 • bersatu teguh, bercerai roboh
 • hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicicah