Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan selamat menempuh peperiksaan PMR 2009 kepada semua pelajar semoga mendapat kejayaan yang cemerlang dalam semua subjek.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat menjawab soalan Kertas BM I dan BM II iaitu pada hari Rabu (7 Oktober 2009). Penulis mengharapkan semua pelajar berhati-hati ketika menjawab setiap soalan.

Bagi penulis, tajuk-tajuk (untuk BM I) seperti yang disenaraikan di bawah sering menjadi pilihan penggubal soalan. Semua pelajar dinasihatkan agar menelaah tajuk-tajuk di bawah dengan bersungguh-sungguh. Antara tajuk tersebut ialah:-

  • kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif
  • kata adjektif dan kata penguat
  • kata nama dan kata sendi nama
  • kata kerja pasif dan ayat pasif
  • kata ganda dan kata majmuk
  • imbuhan
  • kata pemeri
  • kata bilangan